Sale!

Count (#35) Pbinfo

3,00

Description

Cerinţa

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ count care are 2 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 100 de numere reale mai mici decât 1000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului.

Subprogramul returnează numărul de elemente din tablou care sunt mai mari sau cel puțin egale cu media aritmetică a tuturor elementelor din tablou.

Restricţii şi precizări

 • 0 < n ≤ 100
 • numele subprogramului cerut este count
 • parametrii sunt, în această ordine: an
 • elementele vectorului a sunt indexate de la zero
 • pentru datele reale se va folosi tipul double. Utilizarea altor tipuri poate duce la erori de compilare.

  Exemplu

  Dacă n=6 și a= (12, 7.5, 6.5, 3, 8.5, 7.5) subprogramul va returna valoarea 4, deoarece media aritmetică este 7.5, iar în tablou sunt 4 elemente cel mult egale cu această valoare.

  Important

  Soluţia propusă va conţine doar definiţia subprogramului cerut. Prezenţa în soluţie a altor instrucţiuni poate duce erori de compilare sau de execuţie care vor avea ca efect depunctarea soluţiei.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Count (#35) Pbinfo”

Your email address will not be published.